Güney Kore Tipi Başkanlık Sistemi


Güney Kore'de Uygulanan Başkanlık Sistemi ve Siyasal Yapı

Üniter devlet yapısına sahip Güney Kore'de Başkanlık Sistemi 1948 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Güney Kore'de uygulanan Başkanlık yönetim şeklinin bazı detayları aşağıda verildiği gibidir;

Başkanın Seçilme Şartı
 • Güney Kore’de başkan seçilebilmek için en az 40 yaşında ve Güney Kore vatandaşı olmak gerekir.
 • Güney Kore’de başkan yardımcılığı görevi 1960 yılında kaldırılmıştır.Mevcut sistemde başkan yardımcılığı yoktur.
Başkanın Seçim Süreci
 • Güney Kore’de başkan doğrudan halk tarafından seçilir.Seçimde ilk turda oyların salt çoğunluğunu alan başkan seçilir.Eğer ilk turda bir aday salt çoğunluk sağlayamazsa seçimler mecliste milletvekilinin çoğunluğuyla yapılır.Bu seçimde en fazla oy alan başkan seçilir.
Başkanın Görev süresi
 • Güney Kore’de başkanın görev süresi beş yıldır ve sadece bir defalığına seçilir.
Yürütme Organının Yapısı
 • Güney Kore’de kabine Devlet Konseyi diye adlandırılır.Ülkede 17 bakanlık vardır.Anayasaya göre Güney Kore’de en az 15 en fazla 30 bakanlık olabilir.
 • Kabinenin seçimle iş başına gelen tek ütesi devlet başkanıdır.Kabine üyeleri başkan tarafından atanır ve görevden alınır.Kabine üyeleri sadece başkana karşı sorumludur.Yürütmenin tüm sorumluluğu başkana aittir.
 • Güney Kore’de emekli olmadığı sürece ordu mensupları bakan ve başbakan olarak atanamaz.
 • Devlet başkanına bağlı bağımsız devlet organları vardır.Bunlar; Denetleme ve İnceleme Kurulu,İstihbarat Teşkilatı,Kore Telekomünikasyon Komisyonu’dır.
Başkanın Yürütmeye Dair Yetkileri
 • Başkanın yürütmeye ilişkin yetkileri arasında diplomasi,ulusal savunma,Kore yarımadasının birleştirilmesi hedefi,ulusun kaderini etkileyen politik kararları gerekliği gördüğünde referanduma götürmek,uluslararası anlaşma imzalamak,büyükelçileri ve diplomatları görevlendirmek,kabul etmek aynı zamamnda da savaş ilan etmek ve barış imzalamak gibi görevleri vardır.
 • Başkan olası bir kriz durumunda acil önlemleri alma yetkisine sahiptir.Başkan şartlar uygun olduğunda olağanüstü hal ilan edebilir.Gerekli durumlarda kamu çalışanlarını görevden alabilir,görevlendirebilir.
 • Başkan bazı suçları affedebilir ancak genel af çıkaramaz.Bu kararı verebilmesi için meclis onayı gereklidir.
Başkanın Kararname Ve Veto Yetkisi
 • Güney Kore’de başkan,başkanlık kararnamesi çıkarabilir.Meclise yasa teklifinde bulunabilir.Meclisten gelen yasaları veto edebilir; meclis üye sayısının üçte iki çoğunluğun oylarıyla vetoyu geri çevirebilir.Başkanın meclisi feshetme yetkisi yoktur.
Başkan ve Siyasi Parti İlişkisi
 • Güney Kore’de çok partili bir siyasi yapı vardır. Güçlü parti yapılarının varlığı nedeniyle başkanın partiyle ilişkisi gayriresmi şekillerde devam etmektedir.
Yasamanın Yürütmeye Karşı Yetkileri
 • Güney Kore anayasasına  göre meclisin, başkanı ve kabinenin diğer üyelerini azledebilme yetkisi vardır.Bununla beraber başkanı,bakanları,diğer yetkilileri rapor sunmak için toplantılara çağırma yetkisi vardır.
Fesih Meselesi
 • Başkanın Ulusal Meclisi feshetme yetkisi yoktur ancak meclis başkanı feshedebilir.Fesih için halkı ayaklanmaya teşvik veya vatan hainliği gibi cürümleri işlemiş olması gerekir.

Sizde sizi etkileyen bir olayın fotoğrafını, kısa bir içerikle bize gönderebilir ve Görsel Hafıza ailesine katılabilirsiniz!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder