Avrupa Birliği'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Nedir?

Avrupa Birliği Güvenlik Politikası-Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Nedir?
Avrupa Birliği'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Nedir? 

"Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Yapısı ve Gelişim Süreci" başlıklı tezden -doğrudan- alınmıştır. Burada yer alan bilgileri lütfen kaynak göstererek kullanın ve paylaşın. İlgili tezi aşağıda yer alan linkten indirebilir ve referans bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Enes Ergel.  

ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI NEDİR?


Avrupa Birliği Antlaşması’nın 42. Maddesiyle birlikte ele alınan OGSP, birliğe mevcut sivil ve askeri imkanlar doğrultusunda operasyonel hareket kabiliyeti sağlayan bir araç olarak nitelendirilmiştir. Birleşmiş Milletler’in sunduğu ilkelerle uyumlu hareket eden bu aracın; barış sağlama, çatışma önleme ve uluslararası güvenliği kuvvetlendirme amaçlarıyla yürütüldüğü Avrupa Birliği Antlaşması’nın 42. maddesinde bildirilmiştir. Anlaşmanın 43. Maddesinde ise bu amaçlar doğrultusunda OGSP’nin üstlenebileceği görevler: 

Ortak silahsızlandırma operasyonları ve çatışma önlenmesi görevleri 
Çatışma sonrası barış sağlama, istikrar sağlama ve barışı koruma görevleri, 
İnsani yardım görevleri ve kurtarma operasyonları, 
Askeri danışmanlık ve destek görevleri, 
Kriz yönetimi harekatları olarak sıralanmıştır. 

Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası hem askeri hem sivil operasyonlarla küresel istikrara ve barışa katkı sağlama hedefiyle hareket etmektedir.  Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin güvenlik ve savunma politikasında öncelik verdiği üç husus vardır: 

1- Dışarıdan gelen çatışmalara ve krizlere karşılık vermek, 
2- Ortaklarına güvenliklerinin temini için destek olmak, 
3- Avrupa Birliği’ni ve birliğe mensup vatandaşları korumak. 

Avrupa Birliği, bu önceliklerin yerine getirilmesi için birlik sınırları dışındaki sivil ve askeri operasyonlarının güçlendirilmesini, iş birliklerinin derinleştirilmesini ve başta NATO ile Birleşmiş Milletler olmak üzerek kurulan ortaklıklarının kuvvetlendirilmesi girişimlerini, politika olarak benimsemiştir.

KAYNAK:  Enes Ergel, "Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Yapısı ve Gelişim Süreci", Yüksek Lisans Tezi, 2022, İstanbul.  


Tezi indirmek ve incelemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayın: İndirme Linki


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder