Yunanın Rüyası: Megali İdea ve Enosis - Μεγάλη ιδέα

Megali İdea - Μεγάλη ιδέα

Megali İdea, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğu’na son verdiği günden beri yürürlükte olan bir Yunan ülküsüdür. Kelime anlamı olarak "Büyük Fikir" anlamına gelen Megali İdea fikrini besleyen, yayan esas örgütlü güç Ortodoks kilisesidir. Bu kilise örgütlenmesi, Osmanlı İmparatorluğunun her döneminde isyanları desteklemiş, bölücü faaliyetlerde bulunmuştur. Bu bağlamda Osmanlı'nın Balkan bölgesinde 19.yy'da. başlayan çatırdamanın sorumlusu Rum Patrikhanesi’dir.

Yunan Megali İdea'sının değişmeyen hedeflerinden biri ise Enosis'tir. Enosis kelime anlamı olarak 'ilhak' anlamına gelmektedir. Enosis hayali bir anlamda Yunan milleti yaratma idealinin(megali idea) bir parçasıdır. Megali İdea çerçevesinde Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi hayalini anlatır. İlk kez 1971 yılında Yunan şair Rigas Ferreros tarafından Megali İdea haritasının çizildiği günden bu yana varlığını sürdürmektedir.Yani burdan hareketle Kıbrıs Sorununun da bu tarihten itibaren var olduğunu söylemek mümkün.

Enosis'e göre hayal edilen topraklarla Yunanistan'ın birleştirilmesi hayal edilir ve büyük bir Helen Cumhuriyeti adı altında Bizans İmparatorluğu kurulması planlanmaktadır. Kurulan Bizans İmparatorluğunun başkenti de tıpkı eski Bizans'ta olduğu gibi 'Konstantinapolis' yani İstanbul olması hayal edilmektedir.

İstanbul ile birlikte;
  • Yunan Halkının Tam Bağımsız olması,
  • Batı Trakya ve Selanik'in Yunanistan'a katılması
  • Ege Adaları'nın Yunanistan'a katılması,
  • Batı Anadolu ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması
  • Pontus Rum Devletinin yeniden kurulması
  • Girit,Gökçeada ve Bozcaada’nın Yunanistan’a katılması

Enosis Hareketi Kıbrıs'ta Yunan kilisesi, patrikhane ve Yunan Hükümeti tarafından desteklenmiş, Enosis Hareketi bu idealin yıllar boyunca kilise ve okullarda genç beyinlere aşılanması sonucu güçlenmiş ve sonrasında da Kıbrıs'ın başına büyük felaketlerin gelmesine neden olmuştur. Kıbrıslı Türkler, Rumlar'ın Yunanistan tarafından bastırılan bu Enosis taleplerine karşı daima haklarını müdafaa etmiştir. Yunanistan tarafından bir sömürge haline getirilmeyi reddetmiş, eğer Kıbrıs el değiştirecekse de adanın gerçek sahibi olan Türkiye'ye geri verilmesini talep etmişlerdir. Bu nedenle Rumlar Türkleri Enosis'e hep engel olarak görmüşlerdir.

Enosis idealini gerçekleştirmek için Rumlar 1821 yılından itibaren birçok kez Türk'lere saldırı düzenlemiş, birçok Türk'ü katledilmiş ve şehit etmiştir. Enosis politikasının bugün için hedefi ise Rum egemenliği altında tüm Kıbrıs'ta hakim olacak bir Rum Devleti'nin AB'ye tam üye yapılarak Yunanistan'la dolaylı olarak Enosis'in gerçekleştirilmesi ve Türk halkının azınlık statüsüne düşürülmesidir. 

Sizde sizi etkileyen bir olayın fotoğrafını, kısa bir içerikle bize gönderebilir ve Görsel Hafıza ailesine katılabilirsiniz!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder