Yeşil Mutabakat Nedir? (AB Yeşil Mutabakatı-Green Deal)

Yeşil Mutabakat Nedir?
Yeşil Mutabakat'a istinaden yeşile boyanmış Avrupa Birliği (AB) bayrağı. 

Paris İklim Anlaşması doğrultusunda oldukça "soft" ve belki de "yetersiz" niyet beyanı sunan devletlerin aksine Avrupa Birliği, oldukça iddialı ve radikal bir yeşil dönüşüm hedefi belirledi. Bu hedefleri bir eylem planına dayandıran Avrupa Birliği, planı "Yeşil Mutabakat" (Green Deal) olarak adlandırdı. Kısaca Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği'nin iklim, tarım, ekonomi ve tüm üretim süreçlerini sürdürülebilir ve temiz kılmaya yönelik benimsediği yeşil politikalar dizisidir. 

Avrupa Birliği (AB) takip edilen bu politikalar dizisi kapsamında 2050 yılında, Avrupa kıtasını ilk iklim-nötr kıta yapmayı hedeflemektedir. AB'nin bu kapsamdaki öncelikli hedefi ise 2030 yılında, 1990 yılına kıyasla AB üyesi ülkelerin sera gazı üretimini %55 düşürmek üzerinedir. Bu hedef kapsamında da Fit For 55 isimli bir yargı paketi hazırlanmış ve yeşil dönüşümün hızlandırılması amaçlanmıştır. 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı' bu amaçlar çerçevesinde üç ana ilkeye göre hareket etmektedir. 

1- Kimseyi geride bırakmamak
2- Kaynak kullanımından ayrıştırılmış bir ekonomik büyüme modeli benimsemek ve bunu teşvik ettirmek
3- 2050'ye kadar net sıfır emisyonlu bir yapıya sahip olmak.

İklim ve çevre, enerji, tarım, endüstri, taşımacılık, yapı, finans, araştırma ve inovasyon alanlarını doğrudan etkileyen ve öncelikli olarak bu alanlarda dönüşüm sağlamayı hedefleyen Yeşil Mutabakat'ın gün geçtikçe genişleyeceği ve hayatın her alanına etki edileceği tahmin edilmektedir.

AB, Yeşil Mutabakat kapsamında öncelikli olarak şu amaçları şu izlemektedir: 

  • Gelecek kuşaklara temiz hava, su ve biyo-çeşitlilik bakımından yeterli bir dünya bırakmak.
  • Enerji verimliliği yüksek binalara geçiş.
  • Sağlıklı ve düşük maliyetli, doğal yiyeceklere kolay erişim.
  • Daha fazla modern kamu taşımacılığı modeli.
  • Temiz enerjinin, elektrik üretimindeki payını artırmak
  • Geri dönüşümü artırmak
  • Yeni nesil iş modellerine zemin hazırlamak
  • Güçlü ve rekabetçi, kaynak kullanımına dayalı olmayan bir sanayi ağı kurulması.

Yeşil mutabakat çerçevesinde, yalnızca iklim alanında bir dönüşüm hedeflenmediği, bu yeşil devrim hareketinin aynı zamanda birçok sektörü ve yaşam alanını etkilediği açıkça görülmektedir. Bu doğrultuda yeşil mutabakat, önceki yeşil dönüşüm hamlelerinden çok daha radikal ve kapsayıcı bir yeşil dönüşüm politikaları olarak önümüze çıkmaktadır. 

Başlıca "Yeşil Mutabakat Nedir?" sorusuna cevap aradığımız ve "yeşil mutabakat" ile ilgili temel hatları paylaştığımız yazımızla ilgili tüm sorular için yorum bölümünü kullanabilir, Görsel Hafıza ekibinden veya diğer okurlarımızın görüşlerinden faydalanabilirsiniz. "AB Yeşil Mutabakatı" veya "Green Deal" olarak da bilinen "Yeşil Mutabakat" politikalarının farklı uzantılarına ait bilgileri sitemizin arama bölümünden veya "iklim" başlığı altından takip edebilirsiniz. 

Sitemizde yer alan Fiyatlaması: Karbon Vergisi ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) başlıklı yazımıza erişim sağlamak için lütfen buraya tıklayın. Ayrıca Cop27 ve yukarı bakanlar isimli yorum yazımız için buraya tıklamanız yeterli olacaktır 

Görsel Hafıza, AB Yeşil Mutabakatını ve Paris İklim Anlaşması kapsamında üretilen iklim politikalarını desteklemekte ve karbon-nötr bir dünya projesine bağlılık göstermektedir. Bu kapsamda sitemizde yeşil politikalar, green deal, yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm konuları üzerine içerik üretilmeye devam edilecektir. Siz de sizi etkileyen bir olayın fotoğrafını, kısa bir içerikle bize gönderebilir ve Görsel Hafıza ailesine katılabilirsiniz!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder